0772.66.55.37

GMAT Official Guide 2020 Verbal

209,000 

GMAT Official Guide Verbal Review 2021 gets you ready for the toughest verbal test you’ve ever taken: the GMAT Verbal section. Written by the creators of the GMAT, the Official Guide takes you step-by-step through over 340 practice questions

Description

Beat the GMAT verbal section with inside help from the makers of the GMAT

GMAT Official Guide Verbal Review 2021 gets you ready for the toughest verbal test you’ve ever taken: the GMAT Verbal section. Written by the creators of the GMAT, the Official Guide takes you step-by-step through over 340 practice questions

Improve your reading comprehension, critical reasoning, and sentence correction skills using GMAT questions from past exams. The practice questions come complete with detailed answer keys and strategies.

GMAT Official Guide Verbal Review 2021 includes:

 • An overview of the GMAT Verbal section and exam generally
 • Grammar, critical reasoning, comprehension, and sentence correction tutorials
 • Online flashcards and additional questions
 • accessible by mobile app (online or offline) and desktop for seamless practice
 • Tại đây có nhiều thông tin về luyện thi và kinh nghiệm du học. Hãy để lại biểu cảm để tôi biết bạn đã đọc. Bạn có thể chia sẻ, mời bạn bè nếu muốn. Hãy nhớ đừng từ bỏ ước mơ Du học của mình nhé.
  Mua sách SAT tại TP.Hồ Chí Minh
  #HiệuSáchDuHọcMỹ, #Mua_sach_Sat_TpHCM, #Mua_sach_Act_TpHCM,#Mua_sach_Gmat_TpHCM, #Mua_sach_Ap_TpHCM, #Mua_sach_Gre_TpHCM, #Mua_sach_Ssat_TpHCM, #Mua_sach_Lsat_TpHCM, #Mua_sach_Ged_TpHCM
  * Hiệu sách du học bán tất cả sách luyện thi Sat, Act, Ap, Lsat, Ssat, Gre, Gmat, Ged.
  * Hãy nhắn tin nếu bạn không thấy quyển sách bạn cần mua trên website hoặc cần tư vấn cho người bắt đầu luyện thi.
  #SAT #ACT #LSAT #SSAT #AP #GRE #GMAT #GED
  * Website: http://hieusachduhoc.com
  * Gian hàng Lazada: https://www.lazada.vn/shop/sach-du-hoc-sat
  * Page: https://www.facebook.com/hieusachDuHocMy/